EEN EIGEN ENERGIEPARK VAN EN VOOR GOES

Hoe wekken we het volledige energiegebruik van Goes duurzaam op? Met Energiepark Goes kunnen we samen zorgen voor onze eigen duurzame energievoorziening. Hoe dat precies in z’n werk gaat, bepalen we graag samen met jou.

Genoeg energie voor iedereen

Energiepark Goes is een totaalplan voor de opwek van schone energie, met wind en zon en energieopslag in de Wilhelminapolder. Genoeg om iedereen in de regio – inwoners, bedrijven en overheden – van stroom te voorzien. Uitgangspunt is het energieverbruik van de gemeente Goes. Dat is op dit moment 200GWh. Er ligt al wat zon op daken, ongeveer zo'n 40GWh, dus via Energiepark Goes moeten we dan nog 160GWh opwekken.

Meedoen

Als inwoner van Goes kun je mede-eigenaar worden van Energiepark Goes. Samen bepalen we waar de stroom naar toe gaat. We zijn zeker van energie en houden invloed op onze energierekening. De opbrengsten blijven lokaal. Het plan biedt ook uitkomst voor de landbouw. Door zoetwaterberging te koppelen aan het zonnepark kunnen boeren in het gebied hun oogst veiligstellen.

Goed idee? Doe mee!

Via ons werkblad kun je je eigen perfecte plaatje samenstellen. Zo kun je zelf de randvoorwaarden scheppen voor het energiepark. Het uitgangspunt is die 160GWh. Dat doen we het liefst door zon, wind en opslag te combineren. Maar in welke vorm, dat ligt aan jou. Wil je zelf puzzelen? Download hier het werkblad en creëer je eigen perfecte scenario. Stuur ons een foto en geef mee aan welke randvoorwaarden het park volgens jou moet voldoen. Alle input nemen we mee in een plan van eisen.

 

Veelgestelde vragen

WIE ZIJN WIJ? 

Energiepark Goes is een initiatief van coöperatie Zeeuwind,en Enercon. De Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder (KMWP) heeft landbouwgrond in Goes en omgeving en wil dit, behalve voor landbouw, beschikbaar stellen om duurzame energie op te wekken voor Goes.

Goed idee? Doe mee! 

We gaan dit jaar verschillende locaties af om in gesprek te gaan met alle Goesenaren en horen graag je input. Wil je op regelmatige basis meedenken, laat het ons weten!

Kansen voor inwoners

Met een eigen lokale energievoorziening houden we regie over onze eigen energie. We zijn voor onze elektriciteit niet langer afhankelijk van olie, gas en kolen uit het buitenland, omdat we onze eigen schone energie opwekken. Via de coöperatie Zeeuwind kun je mede-eigenaar worden van Energiepark Goes. Je beslist mee waar de opgewekte stroom en de opbrengsten uit de stroomverkoop naar toe gaan. Denk bijvoorbeeld aan isolatie van onze woningen of projecten om onze leefomgeving te versterken, of een bijdrage aan de energierekening voor Goesenaren. Met diverse projecten in de provincie Zeeland heeft Zeeuwind laten zien dat het kan. Met ruim 3.000 leden is Zeeuwind een van de grootste energiecoòperaties in Nederland.  

Kansen voor de agrarische sector

Energiepark Goes biedt kansen voor boeren in het gebied. Behalve dat agrariërs energie kunnen afnemen, draagt het project bij aan de verduurzaming van de landbouw. Boeren gebruiken grondwater om hun akkers te sproeien. Dit grondwater wordt steeds zouter als gevolg van de klimaatverandering. Dit is nadelig voor de groei van planten. Bij Energiepark Goes willen we zoet regenwater opvangen in waterbekkens onder de zonnepanelen. De KWMP kan hiermee haar land besproeien en de oogst veiligstellen. Ook willen we samen met boeren onderzoek doen naar ´carbon farming´. Bij deze techniek wordt CO2 (koolstof) uit de lucht gehaald en opgeslagen in de bodem. Dit is gunstig voor het klimaat (minder CO2), voor de boeren én onze voedselvoorziening (goede oogst).

Kansen voor bedrijven

Een eigen energievoorziening is goed voor de lokale economie. Ondernemers kunnen via Energiepark Goes lokaal opgewekte elektriciteit afnemen. In ons plan wekken we meer dan genoeg energie op om alle bedrijven én inwoners in het gebied van stroom te voorzien. Zo zijn bedrijven altijd verzekerd van genoeg energie: lokaal en duurzaam opgewekt, tegen een vaste prijs. Ook kun je als ondernemer investeren om het plan mogelijk te maken. Voor je investering ontvang je een gunstige vergoeding. Als het plan werkelijkheid wordt, zijn vakmensen nodig, bij voorkeur uit de regio. Zo draagt Energiepark Goes ook bij aan de lokale werkgelegenheid.

Kansen voor het elektriciteitsnet

Het is druk op het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Ook in onze provincie is de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt. Hierdoor komt de energielevering in gevaar en zijn we niet meer altijd zeker van stroom in onze huizen en bedrijven. Bij Energiepark Goes werken we mee aan een oplossing. Door wind- en zonne-energie te combineren zorgen we voor meer balans in de energievoorziening. Wind en zon vullen elkaar perfect aan: als de zon schijnt, waait het meestal minder en omgekeerd. Zo hebben we altijd stroom. Op momenten dat meer opwekken dan nodig is, slaan we de energie op in een batterij. Zo zit Goes nooit zonder stroom!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Energiepark Goes? Meld je via het formulier hiernaast aan voor de digitale nieuwsbrief!